De MS-Liga in Limburg is een provinciale afdeling van de vzw MS-Liga Vlaanderen en organiseert activiteiten overeenkomstig de doelstelling van MS-Liga Vlaanderen.

Het doel de MS-Liga Vlaanderen is: het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving.

De MS-Liga Vlaanderen wil MS in het leven betekenis geven, alle personen met MS  en hun omgeving helpen bij het inzicht verwerven en omgaan met hun aandoening, hen individueel en als groep ondersteunen en hun belangen behartigen zodat personen met MS net als iedereen een menselijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. De MS-Liga Vlaanderen wil dankzij haar unieke combinatie van professionelen en vrijwilligers uitgroeien tot een volwaardige partner-organisatie in de chronische zorg van morgen. 

Volgende concrete doelstellingen staan centraal:

  • instaan voor de psychosociale begeleiding van Personen met MS en hun familie;
  • bemiddelen (en begeleiden) in het - soms ingewikkelde - netwerk van sociale en financiële voorzieningen;
  • de bevolking informeren over en sensibiliseren voor MS;
  • het wetenschappelijk onderzoek rond MS stimuleren.