In Limburg kunnen PmMS beroep doen op ….

 

MS-begeleiders

Wie zijn die MS-begeleiders/-sters ?

Personen met MS en partners die een opleiding genoten waarin vnl. aandacht werd besteed aan het leren van sociale vaardigheden.  Leren luisteren, waarnemen, erkennen van waarden, empathisch zijn (is het zich kunnen inleven in de andere), conflicthantering, enz. zijn vaardigheden die werden ingeoefend aan de hand van praktijksituaties en onder leiding van een deskundige .

Mensen met MS of familieleden kunnen een luisterend oor vinden bij de MS-begeleiders/-sters. Ze krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen aan iemand die vanuit zijn of haar eigen ervaring de situatie begrijpt en kan herkennen (ervaringsdeskundigen).

Ze volgen nog regelmatig bijscholing en wonen minstens één keer per jaar een intervisievergadering bij. Wanneer ze 2 keer geen intervisie volgen zonder geldige reden kunnen ze niet langer als MS-begeleider/-ster opgenomen worden.


De MS-begeleider/-ster kan omwille van persoonlijke reden vragen om een onderbreking te nemen. Ze moeten dit melden aan de sociale dienst.

Enkele kenmerken van een MS-begeleider/-ster :

·                                 hij/zij heeft een ondersteunende taak ;

·                                 hij/zij is gebonden aan beroepsgeheim :

·                                 hij/zij mag dan ook geen informatie vrijgeven, tenzij er gevaar bestaat of voor de hulpvrager of voor anderen ;

·                                 ze weten goed waar hun grenzen liggen : zo verwijst een MS-begeleider/-ster voor bepaalde zaken door naar een

·                                 maatschappelijk assistente, psycholoog of arts ;

·                                 hij/zij staat open voor een ander, ook al sluiten diens waarden niet of bijna niet aan bij die van de MS-begeleider/-ster ;

·                                 

De MS-begleiders/-sters zijn vrijwillig(st)ers van de MS-Liga en hebben de organisatienota ontvangen en ondertekend. Ze zijn provinciaal georganiseerd want het is zeer belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de sociale dienst en de MS-begeleiders. De MS-begeleiders/-sters hebben een specifieke opleiding gevolgd die door MS-Liga Vlaanderen vzw wordt georganiseerd en volgen op regelmatige tijdstippen opleiding en intervisie.

Ze kunnen gevraagd worden voor medewerking aan verschillende zaken:

·                                 ondersteunend gesprek met pmMS of familielid in een thuissituatie, in een ziekenhuis of ander verblijf

·                                 het contact kan ook telefonisch of per mail verlopen

·                                 bemannen van een infostand om informatie te geven

·                                 helpen bij de organisatie van een activiteit (praktisch maar ook om gesprekken met de aanwezigen te hebben

·                                 getuigenis geven aan studenten, hulpverleners…

·                                 ...

Hoe  een MS-begeleider/-ster contacteren ?

·                                 via de sociale diensten (zie contactgegevens sociale dienst)

·                                 er is een folder over de MS-begeleiders in de maak